İletişim

Çalıştay Sekreteryası:
Öğr. Gör. Dr. Tülay ÖNCÜ ÖNER
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
E-Mail: tulay.oncu@cbu.edu.tr
Telefon: 0236 201 24 69

Arş. Gör. Ayşegül İNAM
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi Öğretim Elemanı
E-Mail: aysegul.inam@cbu.edu.tr
Telefon: 0236 201 24 63

Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya İçin Biyoekonomi Çalıştayı
E-mail: sudubec@gmail.com