SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİYOEKONOMİ ÇALIŞTAYI

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BİYOEKONOMİ ÇALIŞTAYI

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından 30 Kasım – 1 Aralık 2021 tarihlerinde T.C. Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla “Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Bir Dünya için Biyoekonomi Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştayımızda akademisyenler, araştırmacılar, kurum ve sanayi temsilcileri bir araya gelerek iklim değişikliği ile ilgili sorunları gündeme alacaklar, bugüne kadar yapılan çalışmaları ve deneyimlerini paylaşacaklar,
mevcut durumu değerlendirerek ileriki yıllara ışık tutacak çıkarımlar oluşturacaklardır. Çalıştay kapsamında günümüzün en büyük problemlerinden olan çevre-su-toprak-hava kirliliği, küresel ısınma ve sera gazlarının yayılımı sonucunda
oluşan iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik kavramları tüm yönleriyle ele alınacaktır. Daha yaşanabilir bir Dünya için neler yapılabileceği hususunda adımlar atılacaktır. Çalıştay sonucunda ortak bir eylem planının ortaya konması
ve geniş kitlelerde farkındalık oluşturularak bu sorunlara çözüm üretebilecek bir platform kurulması amaçlanmaktadır.

Çalıştayın 1. gününde “İklim Değişikliğinin Gıda ve Tarım Alanındaki Mevzuatlara Etkisi”, “Global Düzeyde Sürdürülebilirlik ve Biyoekonomi” ve “İklim Değişikliğinin Çevre ve Enerji Araştırmaları Üzerine Etkileri” başlıklı üç konuda alanında uzman kişiler tarafından konuşmalar yapılacaktır.

Çalıştayın 2. gününde “Gıda ve Tarım”,  “Enerji Kaynakları”, “Kutup, Deniz ve Su Araştırmaları”, “Çevre ve Şehircilik”, “Sağlık, Sosyal ve Toplumsal Hayat”, “Hayvan Sağlığı ve Biyoçeşitlilik” olmak üzere altı çalıştay gurubu oluşturularak ilgili konular ele alınacak, beyin fırtınası yapılacak, tartışılan konuların detayları ve alınan kararlar raporlanarak gün sonunda
panelle birlikte sonuç raporu şeklinde sunulacaktır.

Bu kapsamda sizleri aramızda görmekten onur duyarız.

                                                                        SUDUBEC Düzenleme Komitesi